RÓLUNK

Sunwood Pergola, Télikert, Eltolható üvegfalak

A Sunwood az évtizedek óta népszerű  behúzható napellenzők, pergolák és téli kerti árnyékolók piacvezető márkájának forgalmazója. A gyártó többféle megoldást kínál az elérhető legmodernebb kivitelezésben, amely a hazai és az import piacon is egyaránt nagy népszerűségnek örvendenek. Ismerje meg az alap pergola modelleket, egyedi pergola modelleket, eltolható üvegfalakat, kortáblákat, pergola garázsokat és zip árnyékolokat. Pergola árakról itt tájékozódhat.Saját gyártással 2000 óta foglalkozik a vállalat, amely töretlen ütemben fejlődik a kiváló minőségű termékek népszerűségének köszönhetően.

A professzionális gyártási folyamatok mellett elengedhetetlen a sikert biztosító magasan képzett és innovatív menedzsment, valamit egy jól működő vállalatirányítási rendszer. A vállalat annak köszönheti sikerét, hogy a legmagasabb szintű ügyfél-elégedettségre törekszik, amely természetesen nem tudna megvalósulni egy kiváló termék és szorgalmas csapatmunka nélkül.

Büszkék vagyunk rá, hogy a 92 értékesítésben érintett ország között szerepelhet Magyarország is, így lehetőségünk van hozzájutni valóban jó minőségű és tartós termékekhez.

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is elégedett vásárlóink között köszönthetjük.

TERMÉKEK

Bioklimatikus árnyékolók, pergolák

Évszaktól és időjárástól függetlenül használhatók. Védelmet nyújtanak hó, eső, szél ellen. Alkalmazásukkal a Nap állásához igazítható a beeső fény erőssége. A tetőszerkezetük alapján az árnyékoló felület tekintetében megkülönböztetünk alumínium lamellás és ponyvás pergolákat. Mire figyeljünk a bioklimatikus pergolák kiválasztásakor? Bioklimatikus pergolák előnyeiről itt olvashat….

Alumínium lamellás pergola

Az extrudált alumínium profilokból és rozsdamentes kötőelemekből épülő szerkezeten lévő sajtolt, alumínium lamellák 0-110° között forgathatók. A csapadék elvezetése a szerkezet gerendáiban és oszlopaiban történik. A lamellák elfordítását, mozgatását villanymotor végzi, amely kapcsolóval, távirányítóval vezérelhető. Lamellás pergolák: Alumínium pergola árakról itt... Alumínium pergolákról hasznos információkat itt olvashat….

Hi-Tech ponyvás pergola

Anyaga szakadásmentes, nyúlásmentes, vízmentes, lángmentes, többrétegű, kevlár erősítésű ponyva.

A tetőszerkezet dőlésszöge és alakja alapján megkölönböztetünk Ferde síkúÍves és Vízszintesen mozgatható  pergolákat. A vízszintesen mozgatható pergola ott is kiválóan alkalmazható, ahol a beépíthető tér magassága viszonylag alacsony. A különleges stílus, a nem mindennapi megoldások kedvelőinek előszeretettel ajánljuk figyelmébe Egyedi modelljeinket.

A pergolák felhasználása, típustól függetlenül modern, minimalista otthonoknál ajánlott. A vendégtér megnövelése érdekében felhasználásuk a HoReCa szektorban (szállodák, éttermek, kávézók) esetében különösen kifizetődő és ajánlott.

Küldjön nekünk üzenetet!

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató kizárólag abban az esetben gyûjt a Felhasználóktól személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy e-mailben jelentkezik, vagy más módon megadja adatait, esetleg kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval online kapcsolat-felvételi ûrlap segítségével.

A Látogató az oldalon történõ adatainak megadásával és a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kifejezett, egyértelmû és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Látogató által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetõleg a szolgáltatás minõségének javításához és ellenõrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatgyûjtés formája: az oldalon megjelenõ valamelyik ûrlap kitöltése és elküldése. A Szolgáltató az érdeklõdõ (Felhasználó) nevét, telefonszámát, címét illetve e-mail címét kéri el. A Felhasználó a weboldali ûrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetõleg a szolgáltatás minõségének javításához és ellenõrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés célja: ajánlatok küldése, hírlevél küldése.

Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenõmentes mûködés fenntartásához.

Google Analytics

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzõit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics mûködése során számos jellemzõjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészõt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy késõbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépérõl, az adott felhasználó által használt böngészõvel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretû adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészõjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bõvítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkezõ látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott keresõ kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngészõ segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészõjébe, azt ezzel kapcsolóval kikapcsolhatja.

Beépülő tartalmak

Az oldal beépülő tartalmai, pl. beépülő betűtípusok, Google Térkép, YouTube-on vagy Vimeo-n található videói is használhatnak sütiket. Ezeket kikapcsolhatja a lenti gombok segítségével.

Szolgáltató adatai

Weboldal tulajdonosa: Sunwood s.r.o.
Székhely: Komenského 4., 943 01 Štúrovo, Szlovákia
Adószám: SK2022615397
E-mail: info@pergolak.hu
Belsõ adatvédelmi felelõs elérhetõsége: info@pergolak.hu

A Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérõ módon nem használja fel. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel. A Szolgáltató megfelelõ biztonsági intézkedéseket tesz az általa tárolt személyes adatok védelme érdekében azért, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

Jogszabályok

Az adatkezelés során az Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról A Szolgáltató a felhasználók adatait bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)

A 2011. évi CXII. törvény alapján van lehetõség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezelésérõl, helyesbítse a Felhasználó (jogosult) személyes adatait, valamint törölje vagy zárolja a Felhasználó (jogosult) személyes adatait – a kötelezõ adatkezelés kivételével.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá – a Felhasználó (jogosult) személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve ugyanitt van lehetõség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Felhasználó (jogosult) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Szolgáltató, illetve az adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató, illetõleg az adatátvevõ ellen bírósághoz fordulhat.

Panaszkezelés
A jogsértõ tartalomra érkezõ panaszokat a szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményérõl a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetõségek:

Telefon: +36 30-5300-890
Cím: Komenského 4., 943 01 Štúrovo, Szlovákia
Levelezési cím: Komenského 4., 943 01 Štúrovo, Szlovákia
Email: info@pergolak.hu
Honlap: www.pergolak.hu
Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetõségeket biztosítja:

Szóban (telefonon), írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás: a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon elõre egyeztetett idõpontban, 9 – 17 óra között, elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelõ más elérhetõséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltetõ testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetõsége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetõségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Adatvédelmi nyilatkozat

Postacím: 2500 Esztergom – Táti út 7
E-mail: info@sunwood.hu
Telefon: +36 70 398 7319
Facebook oldal meglátogatása

Cégadatok

SUNWOOD Magyarország Kft.
Táti út 7, 2500 Esztergom (Magyarország)

Adószám –  26206581-2-11
Köz. adószám – HU262065581

STRATÉGIAI PARTNEREK