Küldjön nekünk üzenetet!

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató kizárólag abban az esetben gyûjt a Felhasználóktól személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy e-mailben jelentkezik, vagy más módon megadja adatait, esetleg kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval online kapcsolat-felvételi ûrlap segítségével.

A Látogató az oldalon történõ adatainak megadásával és a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kifejezett, egyértelmû és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Látogató által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetõleg a szolgáltatás minõségének javításához és ellenõrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatgyûjtés formája: az oldalon megjelenõ valamelyik ûrlap kitöltése és elküldése. A Szolgáltató az érdeklõdõ (Felhasználó) nevét, telefonszámát, címét illetve e-mail címét kéri el. A Felhasználó a weboldali ûrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetõleg a szolgáltatás minõségének javításához és ellenõrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés célja: ajánlatok küldése, hírlevél küldése.

Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenõmentes mûködés fenntartásához.

Google Analytics

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzõit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics mûködése során számos jellemzõjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészõt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy késõbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépérõl, az adott felhasználó által használt böngészõvel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretû adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészõjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bõvítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkezõ látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott keresõ kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngészõ segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészõjébe, azt ezzel kapcsolóval kikapcsolhatja.

Beépülő tartalmak

Az oldal beépülő tartalmai, pl. beépülő betűtípusok, Google Térkép, YouTube-on vagy Vimeo-n található videói is használhatnak sütiket. Ezeket kikapcsolhatja a lenti gombok segítségével.

Szolgáltató adatai

Weboldal tulajdonosa: Sunwood s.r.o.
Székhely: Komenského 4., 943 01 Štúrovo, Szlovákia
Adószám: SK2022615397
E-mail: info@pergolak.hu
Belsõ adatvédelmi felelõs elérhetõsége: info@pergolak.hu

A Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérõ módon nem használja fel. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel. A Szolgáltató megfelelõ biztonsági intézkedéseket tesz az általa tárolt személyes adatok védelme érdekében azért, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

Jogszabályok

Az adatkezelés során az Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról A Szolgáltató a felhasználók adatait bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)

A 2011. évi CXII. törvény alapján van lehetõség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezelésérõl, helyesbítse a Felhasználó (jogosult) személyes adatait, valamint törölje vagy zárolja a Felhasználó (jogosult) személyes adatait – a kötelezõ adatkezelés kivételével.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá – a Felhasználó (jogosult) személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve ugyanitt van lehetõség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Felhasználó (jogosult) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Szolgáltató, illetve az adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató, illetõleg az adatátvevõ ellen bírósághoz fordulhat.

Panaszkezelés
A jogsértõ tartalomra érkezõ panaszokat a szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményérõl a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetõségek:

Telefon: +36 30-5300-890
Cím: Komenského 4., 943 01 Štúrovo, Szlovákia
Levelezési cím: Komenského 4., 943 01 Štúrovo, Szlovákia
Email: info@pergolak.hu
Honlap: www.pergolak.hu
Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetõségeket biztosítja:

Szóban (telefonon), írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás: a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon elõre egyeztetett idõpontban, 9 – 17 óra között, elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelõ más elérhetõséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltetõ testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetõsége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetõségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba!

Címünk (Bemutatóterem): 2040 Budaörs, Kinizsi u. 4.
E-mail: info@sunwood.hu
Telefon: +36 70 398 7319
Facebook oldal meglátogatása

Cégadatok

SUNWOOD Magyarország Kft.
Táti út 7, 2500 Esztergom (Magyarország)

Telefon: +36 30 647 9615

Email: info@sunwood.hu

Adószám – 26206581-2-11
Köz. adószám – HU26206581